Fisk/sjødyr

FOTOSKUDD.COM

Hval

Grindehval/Hjeltefjorden/2004

Akkar

Fisk


Fisketur våren 2019 utenfor Råna på Foldnes, Sotra.. En hoggorm drev i sjøen og ble fanget med håv (sluppet uti igjen). Samtidig bet en akkar på. Og i bakgrunnen gol gjøken. Manglet bare havørnen som nesten daglig kretser på denne plassen.