7

FOTOSKUDD.COM

Havørn/Foldnes/Raana/april/2012;

Mye rovfugl på Raana/Råna. Jeg skremte ørneparet opp i et tre men der satt en hissig og forskremt våk e.l. som igjen skremte ørnene. Det har tidvis vært  hønsehaukreir på øyen. En dag fant vi et og stod like under det. Hunnen kretset rundt oss og på en stein lå mange kråkeføtter. Om morgenene kan jeg ofte se hønsehauk ved hytten hvor den flyr med en kråkeunge i klørne og  et kobbel kråker etter seg, på vei mot reiret på Raana. Den flyr fra øy til øy og finner ly fra kråkene i trærne. På Raana har jeg også funnet store hårballer fra ugle. Sjøen og strendene i den lagunelignende viken i Raana er en oase for sjøfugl og rovfugl. Havørnene har fast standplasser i noen trær hvor de speider etter fisk i det grunne vannet nedenfor.

Våk/Morlandstø/april/2011

Danmark/Øster/Hurup/juli/2012

Hønsehauk, Raana, Foldnes, juli 2014. Har minst èn unge i reir her... kommer daglig med kråkeunger over fjorden som mat til

ungene. Mye skriking hele dagen lang... trolig begynt med flyvetrening nå i juli... observerte i alle fall tre hønsehauk i fjæren en dag.