6

FOTOSKUDD.COM

Vipe/Rådalen/Laguneparken/mai/2011

Vipe/Rådalen/Laguneparken/mai/2011

Stavanger/Bydammen/juli/2012

Kråke/Foldnes/Lundevik/april/2011

Kråkeunge/Foldnes/juni/2011

Kråke, Lundevik, Mai 2015. Både mai og juni 2015 syntes jeg flere ganger litt synd på kråkene. Nesten hver dag kom det en hønsehauk over hyttetaket med en kråkeunge i klørne. Og tre-fire fortvilte kråker etter den... Hønsehauken forsyner seg grovt av kråkeungene her på Foldnes.

Ravn/Voss/Oppheimsdalen/juli/2011

Skjærer/Hjellestad/februar/2012

Nøtteskrike/Foldnes/Lundevik/april/2015

Kolltveit, Sotra 19. juni 2015. En stor ansamling svarte ande-/sjøfugler. Har ikke sett denne sorten før.