5

FOTOSKUDD.COM

Alke/Foldnes/Raana/juli/2011:

Lomvi i vinterfjær/Foldnes/Kolltveit/oktober/2013

Makrellterne/Foldnes/Bleikeskjær/juni/2011:

Makrellterne/Foldnes/Raana/juli/2011:

Liten/makrellterneunge/Foldnes/Bleikeskjær/juli/2011

Makrellterneunger/Foldnes/Brurane/juli/2011:

Skarv/Foldnes/Bleikeskjær/oktober/2012;

Skarv/Foldnes/Bleikeskjær/juli/august/2013. Tidligere år har dette vært en vinterfugl på Foldnes så vidt jeg har fått med meg. Men nå i 2013 har den vært her hele året. Det virker som at årsaken er mye fisk. Enorme mengder makrell og brisling. Fuglelivet har vært svært rikt i 2013 med mange nye arter, også mye havørn. Både skarven og havørnen har blitt mindre og mindre sky etter hvert.

Skarvunge/Foldnes/Lundevik/oktober/2012

Danmark/Øster/Hurup/juli/2012;